Avaintilaus

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Avaimen tyyppi
Tilaustyyppi
Tilaajan nimi
Avaimen hakijan nimi
Asiakastietojärjestelmän tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Oulun Lukitustekniikka Oy, Pakkahuoneenkatu 32, 90100 Oulu
Jatkossa ’Yhtiö’

Yhtiö toimii rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme asiakkaistamme taikka muista sellaisista rekisteröidyistä, joilla on toimintaamme muu asiallinen yhteys. Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa näistä meille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Tietosuojassa kyse on luottamuksesta, ja yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi keräämme henkilötietojasi vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme jäsen- tai asiakassuhdettamme tai muuta niihin verrattavaa suhdettamme. Tässä tietosuojakäytännössä on käsitelty niitä periaatteita, joita noudatamme henkilötietoja käsitellessämme.

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Silja Wallstedt, Pakkahuoneenkatu 32, 90100 OULU

3. Rekisterin nimi

Asiakastietojärjestelmän tietosuojaseloste

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyn ja Yhtiön välillä solmitun sopimuksen, taikka Yhtiön ja asiakkaan välisen asiakas-, asiointi- tai sidosryhmäsuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, etenkin seuraaviin käsittelyn tarkoituksiin:

• Kohdennettu sähköinen suoramarkkinointi
• Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
• Analysointi ja tilastointi
• Tarjoukset, ostaminen ja palvelun toteuttaminen
• Sisällöt ja niiden personointi

Scroll to Top