Asiakastietojärjestelmän tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Oulun Lukitustekniikka Oy, Pakkahuoneenkatu 32, 90100 Oulu
Jatkossa ’Yhtiö’

 

Yhtiö toimii rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme asiakkaistamme taikka muista  sellaisista rekisteröidyistä, joilla on toimintaamme muu asiallinen yhteys. Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa näistä meille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Tietosuojassa kyse on luottamuksesta, ja yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi keräämme henkilötietojasi vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme jäsen- tai asiakassuhdettamme tai muuta niihin verrattavaa suhdettamme. Tässä tietosuojakäytännössä on käsitelty niitä periaatteita, joita noudatamme henkilötietoja käsitellessämme.

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 

Silja Wallstedt, Pakkahuoneenkatu 32, 90100 OULU

 

3. Rekisterin nimi

 

Asiakastietojärjestelmän tietosuojaseloste

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyn ja Yhtiön välillä solmitun
sopimuksen, taikka Yhtiön ja asiakkaan välisen asiakas-, asiointi- tai sidosryhmäsuhteen tai muun asiallisen  yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, etenkin seuraaviin käsittelyn tarkoituksiin:
• Kohdennettu sähköinen suoramarkkinointi
• Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
• Analysointi ja tilastointi
• Tarjoukset, ostaminen ja palvelun toteuttaminen
• Sisällöt ja niiden personointi