Hälytinjärjestelmät

Kodin ja vapaa-ajanasunnon turvajärjestelmät

Kiinteistön murtovalvonta järjestelmä suunnitellaan aina yksilöllisesti täyttämään määrätyn kohteen ja sen käyttäjien turvallisuustarpeet. Murtovalvontajärjestelmän suunnittelu ja asennus kannattaakin antaa ammattilaisen tehtäväksi, jolloin voidaan olla varmoja suojauksen kattavuudesta sekä murtovalvontalaitteiden toiminnasta.

halytin2Murtovalvonnasta kertovat tarrat ovissa ja ikkunoissa sekä sisällä näkyvät ilmaisimet toimivat jo sellaisenaan tehokkaina voron karkottimina. Voidaankin sanoa, että hälytysjärjestelmällä on enneltaehkäisevä vaikutus. Murron sattuessa voimakasääninen sireeni riittää usein pelottamaan murtovarkaan matkoihinsa ja sisätilat säästyvät vahingoilta.

Murtovalvonnan langaton hälytyksen siirto, GSM- verkossa mahdollistaa hälytysjärjestelmän käytön myös vaativammissa kohteissa, kuten vapaa-ajanasunnolla. Tieto hälytyksestä tulee omaan matkapuhelimeen. Murtohälytys voidaan ohjata myös esim. vartiointiliikkeeseen tai huoltoyhtiöön, josta apua saadaan nopeasti paikalle. Turvajärjestelmä voidaan ohjelmoida varoittamaan myös mm. vesivahingosta, tulipalosta tai laiteviasta. Kiinteistön murtovalvontajärjestelmä on mahdollista kytkeä osaksi kiinteistön ohjausjärjestelmää, jolloin sillä voidaan säätää tarvittaessa myös lämpötilaa ja ilmastointia. Loma-asunnon lämpötilaa voidaan esim. nostaa ennen mökille lähtöä.

Osassa hälytysjärjestelmissä on mahdollista käyttää yövalvontaa. Yövalvonnan ollessa kytkettynä asunnossa voidaan liikkua normaalisti, murtovalvontajärjestelmä reagoi ovien, ikkunoden sekä esim. ulkovarastossa tapahtuvaan liikkeeseen.

halytin1Hälytysjärjestelmät on suunniteltu mahdollisimman käyttäjäystävällisiksi, joten pienellä harjoittelulla kokemattomampikin käyttäjä oppii toimimaan niiden kanssa. Hälytysjärjestelmät toimivat useimmiten napin painalluksella tai nelinumeroisella koodilla. Tarvittaessa hälytyslaitteisiin on mahdollista ohjelmoida useampia koodeja, eri käyttäjille. Osassa murtovalvontajärjestelmistä myös käyttöpaneelin valikot ovat suomen kielisiä, jolloin käyttö on helppoa seuraamalla käyttöpaneelin opastusta.

Osa hälytysjärjestelmistä on muunneltavissa tarpeiden muuttuessa. Murtovalvontajärjestelmään on mahdollista lisätä ilmaisimia tai niiden paikkaa voidaan siirtää tarvittaessa. Langaton hälytysjärjestelmä voidaan myös siirtää uuteen asuntoon esim. muuton yhteydessä. Lisätarvikkeina joihinkin murtovalvontajärjestelmiin on mahdollista liittää mm. henkilöturvajärjestelmä.